CryptoLocker-Ransomware-CryptoWall...

CryptoLocker-Ransomware-računar je zaražen...

 

CryptoLocker-Ransomware-CryptoWall... je tip virusa koji pravi ozbiljnu štetu datotekama i podacima na vašem računaru.Jedno vreme je bio aktuelan i lako je upadao na windows XP ali nove varijante uspešno prolaze i kod windows 7 windows 8,windows 10.Postoji za sada nekoliko poznatih varijanti CriptoLocker-a.Oni rade tako što napadaju doc.,jpg.,png.,psd.,xls.,... i druge tipove fajlova i vrše kriptovanje tj. šifrovanje fajlova tako da ih više ne možete otvoriti.Kada obavi zadatak šifrovanja datoteka,traži od vas odredjenu sumu novca da uplatite na račun u nekom roku kako bi vam poslali kod za dešifrovanje zaraženih fajlova. Bilo je slučajeva da su ljudi uplatili traženu sumu a da nisu dobili ključ ili da su sa dobijenim ključem mogli da otvore samo neke tipove datoteka. Čišćenje zaraženog računara od trojanca - virusa nije teško i ne predstavlja problem ali za šifrovane podatke nema spasa.

Zato je bolje sprečiti :


1. Radite redovan backup podataka ( slika,dokumenata... ) na neki eksterni medij ( usb,eksterni hard disk )

2. Redovno ažurirajte antivirus

3. instalirajte CryptoPrevent ( besplatna verzija završava posao ).

    - Instalacije je klasična :

- Next > I agree > Next > Install> Finish.
Na pitanje "Have you purchased a Product Key for Automatic Updates?" klik na No.
Na pitanje "Are you interesting in learning more abaut automatic updates, or to purchase a product key" možete izabrati No.
U prozoru programa izaberite Default i kliknite na Apply.
Po prvom startovanju aplikacije posle restarta računara dobićete prozor i izbor gde birate da snimite postojeće programe i ubacite ih u belu listu (whitelist) ignorisanja legitimnih programa koji su možda zahvaćeni CryptoPrevent rutinom zaštite.

CryptoLocker-Ransomware-CryptoWall... je virus koji se stalno razvija pa prevencija i zaštita od istih je neophodna da ne bi ostali bez važnih dokumenata, slika i slično.