Ne mogu da obrišem folder

Ne mogu da obrišem folder

 

Siguran sam da ste videli ovakvu poruku ... Cannot delete folder:It is being used by another person or program.... više puta u svom korišćenju Windows sistema

.

To je dovoljno da se iznervirate. Datoteka koju želite premestiti, preimenovati ili izbrisati sa vašeg hard diska, ali ne možete, jer, u skladu sa Windows operativnim sistemom tu datoteku "trenutno koristi druga osoba ili program".Velike su šanse su da ju je zapravo program zaključao u neki od procesa. U međuvremenu želite da tu datoteku odmah obrišete ili premestite a ne da čekate da se Windows smiluje Za takvu stvar vam preporučujem program ,,Unlocker,,
Onda kada ste dobili poruku "datoteku trenutno koristi druga osoba ili program"poruku o grešci, samo učinite sledeće kako bi pokazali ko je gazda.
Desnim klikiom miša kliknite na datoteku,odaberite "Unlocker". Sledeći okvir će se pojaviti:

Tada ćete dobiti popis svih procesa koji su trenutno aktivni sa tom datotekom. Nakon toga možete ubiti ili otključati proces (iako koliko ja mogu videti, obe opcije postižu isti cilj), ili možete reći Unlocker-u da želite izbrisati, premestiti ili preimenovati datoteke i Unlocker će to učiniti za vas.

Program je besplatan, mali i stalno se ažurira.Možete ga skinuti sa ovog linka.