Internet skraćenice od N do W

Internet skraćenice i pojmovi A - D  E - M   ( link za pdf )

 

P
.pdf
(Portable Document File) Tip datoteke koji se pravi programom Adobe Acrobat, a mogu je praviti i Corel, Adobe Photoshop i neki drugi programi. Na Internetu su složeniji dokumenti najčešće prikazani u PDF formatu jer se datoteke tog tipa bez problema čitaju na različitim tipovima računara. Sa Interneta se može besplatno preuzeti Program Acrobat Reader, kojim se ovakve datoteke mogu pregledati, ali ne i napraviti.

PING
(Packet InterNet Groper). Program kojim se ispituje veza na Internetu. Radi tako što pošalje kratku poruku (paket) prema IP adresi drugog računara i proverava da li je od njega stigao odgovor.

pixel
(Picture element) Najmanji element slike na ekranu računara. Uobičajeno je da ekrani danas imaju od 640 (horizontalno) x 480(vertikalno) pa do 1600 x 1200 piksela. Jedan piksel može biti predstavljen sa 2, 4, 8, 16 ili 24 bitova, pa od toga zavisi i koliko boja može biti prikazano (crno-belo, 16 boja, 256 boja, 65356 boja ili preko 16 miliona boja).

plug-in
Sinonim za mali program koji se dodaje većem programu da bi se proširile njegove mogućnosti. Ovakvi dodaci omogućavaju da web čitači mogu prikazati različite multimedijalne efekte ili da se grafički programi obogate novim mogućnostima.

port
Konektor (priključak), na zadnjoj strani računara, u koji se može uključiti periferni uređaj, pisač, monitor, modem, tastatura, miš, itd. Drugo značenje ove reči odnosi se na identifikacijski broj koji ukazuje na određeni Internet servis, npr. HTTP obično koristi port 80, e-mail port 25 itd.

portal
Web sajt koji nudi posetiocima mnogo informacija različitog tipa: vesti, besplatne programe, reklame i tome slično. S te strane se obično dalje pretražuje Internet. Poznati portali i njihovi pretraživači su: AltaVista, Excite, Lycos, Yahoo, Netscape Netcenter...

protocol
Skup pravila kojim se definiše oblik poruke i način komuniciranja između dva računara. Isti protokol omogućuje da različiti računari i operativni sistemi budu u vezi. Na Internetu ima više protokola: HTTP (za web strane), FTP (za prenos datoteka), POP (za elektronsku poštu), TCP/IP, Xmodem, Zmodem…

R
RGB
(Reed, Green, Blue) Tri osnovne (aditivne) boje: crvena, zelena i plava. Njihovim mešanjem nastaju sve ostale boje na ekranu. Svaka boja na web strani ima svoju heksadecimalnu kodnu oznaku u obliku aabbcc, gdje aa znači stepen prisutnosti crvene boje, bb zelene i cc plave. Intenzitet boje može biti od 00 do FF (256 nivoa). čista crvena boja je FF0000 (nema zelene i plave). Kodna oznaka bijele boje je FFFFFF, a crne 000000.

router
Računarska ili hardverska jedinica posebne namene koja spaja računarske mreže, delove mreža ili lokalnu mrežu sa Internet servis provajderom. Kontroliše prenos paketa od izvora do odredišta, osiguravajući optimalne i alternativne puteve, ako je potrebno.

S
search engine
Alat kojim se pretražuje Internet, Intranet, sajt ili baza podataka u potrazi za selektovanim terminom. Za korisnika to je web stranica od koje se polazi kada treba naći neku informaciju na Internetu.
Kako rade neki od poznatijih svjetskih pretraživača može se vidjeti na sljedećim adresama:
http://www.altavista.digital.com/,
http://www.aol.com/,
http://www.excite.com/,
http://www.goto.com/,
http://www.google.com/,
http://www.lycos.com/,
http://www.krstarica.com/
http://www.yahoo.com/,... .

server
Računar koji omogućuje vezu ka drugim mrežnim resursima i pruža usluge ostalim računarima u mreži, pomoću odgovarajućeg softvera. Jedan server može imati više programa, pa samim tim i davati više različitih usluga, npr. za razmenu pošte i za korisničke prezentacije...

shareware
Softver koji se nudi za slobodno preuzimanje na Internetu da bi se isprobao. Korisnik, kasnije po isteku probnog roka, odlučuje da li će ga kupiti, tj. platiti punu cenu. Nekada se takvi programi nude u celosti, a nekada u komercijalnoj formi, sa delom ukupnih mogućnosti.

site
Posebno "mesto" na Internetu. Ovim terminom se često naziva web stranica, ali sajt obično ima više stranica pod istim imenom sajta.

smiley face
Kombinacija karaktera, unesenih sa tastature, koja, gledano u celini, izgleda kao lice sa izraženom emocijom ("emoticon"). Evo nekoliko primjera:

:-) Osmeh, sreća
:-( Tuga
:' -( Plakanje
:-)) Velika sreća
:-* Poljubac
:-o Oh! Iznenađenje
C|:-= Čarli Čaplin
:-'| Prehlada

spam
Poruka koja se elektronskom poštom šalje na više adresa, bez saglasnosti primatelja. Obično sadrži promociju nekog proizvoda ili usluge. Primatelje ta poruka najčešće iritira, jer im nepotrebno opterećuje "poštanski sandučić". Među ovakve poruke svrstavaju se: lančana pisma, igre na sreću, reklame proizvoda, usluga ili pornografskih stranica na Internetu, ponuda piratskog softvera itd.

surf
Pretraživanje sadržaja na Internetu, bez posebnog cilja, lutanje.

T

TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Skup komunikacijskih protokola potrebnih za komunikaciju na Internetu.

transparent GIF
Jedna vrsta elektronskog zapisa slike u GIF formatu, kada se boja pozadine učini prozirnom. Takve slike se često koriste pri formiranju grafičkih sadržaja na web stranici jer se dobro uklope sa drugim objektima.

Trojan horse
Trojanski konj, destruktivni program kojim se računar "zarazi", obično preuzimanjem nekog programa sa Interneta ili priloga uz elektronsku poštu. Kad se pokrene ovakav program, aktivira se virus koji može oštetiti ili uništiti podatke na disku računara.

U

UNIX
(čita se "juniks"). Moćan i fleksibilan multikorisnički operativni sistem, razvijen 1969. godine u "Bell Labs". Prvobitno je bio namenjen za velike sisteme, a sada se koristi i u personalnim računarima. Postoji nekoliko besplatnih (ili gotovo besplatnih) verzija ovog operativnog sistema, uključujući tu i popularni Linux. UNIX se veoma često koristi u serverima na Internetu.

V
VPN
(Virtual Private Network) Privatna mreža u okviru javne mreže. Tipičan primer je mreža jedne poslovne organizacije koja ima kancelarije u dva udaljena mjesta. Tada se formira preko Interneta virtualna privatna mreža (VPN) uz odgovarajuće mehanizme zaštite od neželjenih posjetilaca.

virtual reality
Virtuelna, prividna realnost. To je računarska simulacija realnog trodimenzionalnog sveta. Posmatrači (učesnici) tog sveta, koji postoji samo u računaru, imaju kacigu, naočare, rukavice i pojas, kao ulazne uređaje, i imaju osećaj kao da borave i kreću se u stvarnom svetu.

W

W3C
(World Wide Web Consortium). Organizacija koja podstiče realizaciju web potencijala i propisuje standarde za Internet.

WAN
(Wide Area Network)
Mreža računara u kojoj se velikim brzinama komunicira na velike daljine, najčešće kablovskim ili satelitskim vezama.

WWW
(World Wide Web)
Pojam koji se nekada meša sa pojmom Interneta, a u stvari je samo jedan njegov deo. To je put, koji kao paukova mreža omogućuje pristupanje informacijama na Internetu, a one mogu biti u obliku teksta, grafike, audio ili video zapisa.

worm
Vrsta virusnog programa koji se sam, kao crv (worm), prenosi i multiplicira kroz mrežu računara. Najpoznatiji virusi ove vrste napravili su ogromne štete na Internetu za vrlo kratko vreme.

WYSIWYG
(What You See Is What You Get). "To što vidiš to ćeš i dobiti". Ovaj pojam označava nastojanje da sadržaj ekrana bude tačno onakav kakav će biti isprintan na printeru