Konekcije ka internetu

Načini povezivanja na internet

 

 Postoje dva osnovna tipa povezivanja računara na internet: direct (on-line) connection ili stalna veza na internet i dial-up connection ili veza po potrebi. Da bi se iskoristila jedna od njih, potreban je provajder, odnosno firma koja omogućava vezu između korisnika i natprovajdera. U Srbiji trenutno ima skoro 200 firmi koje se bave ovim poslom, pa građani imaju priličan izbor. Važna karakteristika provajdera je propusna moć, odnosno kapacitet veze prema internetu, od čega zavisi i kvalitet usluge koju nude klijentima. Skoro sve firme nude dajal-ap i ADSL, a manji broj i bežični internet. Kablovski operateri imaju u ponudi i kablovski internet, dok mobilne kompanije nude bežičnu vezu.
Dial-up konekcija
Dial-up veza ostvaruje se pomoću telefonske linije i modema, odnosno pozivom kompjutera prema internet provajderu. Ova vrsta priključka je sve ređa jer korisnicima ne pruža mnogo. Povezivanje s provajderom koje obavlja kompjuter traje dugo i može da potraje. Tokom korišćenja interneta telefon je zauzet, a mnogi sajtovi ne mogu da se pogledaju jer ih ova veza ne podržava. Da bi imao ovu vezu, korisnik mora da kupi određeni broj sati, uplati mesec dana unapred neograničenog korišćenja ili da poziva broj koji počinje na 042. U svim varijantama osim plaćanja provajderima, mora da se izdvoji i dodatni novac za uvećani telefonski račun.
ADSL-Kablovski internet
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) pristup internetu ostvaruje se pomoću postojeće telefonske linije i ADSL modema. Prednosti su stalna i brza veza, nema čekanja da se veza uspostavi, telefon nije zauzet i ne plaća se veći račun. Ovaj priključak je danas najdostupniji, mada korisnici kod provajdera moraju da provere da li njihova telefonska centrala ima tehničkih kapaciteta za povezivanje, pa se dešava da se čeka i po nekoliko nedelja. Klasičan paket ima ograničen protok, dok flet paket omogućava neograničeno „skidanje“ materijala s interneta. Cena klasičnog paketa izgleda prilično primamljivo, ali često vara jer ukoliko se prekorači dozvoljeni protok, mora da se doplati, pa na kraju ceh bude veći nego kod fleta.
Kablovski pristup internetu se ostvaruje pomoću TV kablovske mreže (KDS) i kablovskog modema. Prednosti su mnogo veća brzina prenosa podataka i stalna veza. Ovaj priključak, prema rečima upućenih, trenutno pruža najbolje uslove za najmanje para.
Bežični (wireless) internet
Bežični (wireless) internet je pristup velike brzine gde se veza s provajderom uspostavlja putem dvosmerne radio veze umesto preko kablova. Stvarna brzina zavisi od rastojanja do pristupne tačke, a često i od vremenskih uslova. Ova vrsta priključka je najmanje rasprostranjena jer ne postoji infrastruktura, a uslugu nude internet provajderi. Bežični priključak nudi mogućnost švercovanja ili besplatnog korišćenja za korisnike na teritoriji koja je pokrivena njegovim signalom.

Kablovski i ADSL priključak trenutno su najlakši i prilično jeftin način da se uvede pristup internetu. Ovo zadovoljstvo na mesečno nivou košta oko 1.200 dinara i u njemu mogu uživati samo oni koji za to imaju uslove, odnosno odgovarajući kablovski sistem i telefonsku liniju. Ko to nema ostaje mu dajal-ap (dial-up) povezivanje na internet