Privatnost i kradja podataka na internetu

Najčešće bezbedonosne greške koje mogu da ugroze privatnost ili kradju podataka

 

Privatnost i novac su verovatno dve najvažnije stvari kada je u pitanju ceo koncept bezbednosti na internetu.Mi svi želimo da zaštitimo naše indetitete,našu privatnost i definitivno naše finansije ( to pogotovo važi kada je u pitanju online plaćanje ili online kontrola računa u banci ).
Ovde sam naveo neke od najčešćih bezbedonosnih grešaka
 
Neredovno ažuriranje Anti-Malware i Anti-virus programa
Оvo je jedan od najčešćih bezbedonosnih propusta.Imate instaliran anti - virus ili anti.malware program a ne ažurirate ga.Samo instaliran ant-ivirus ili anti-malware program nije dovoljan.Moraju da budu najmanje jednom nedeljno ažurirani i sam program kao i njegova baza podataka.Većina zaštitnih programa ima uključenu opciju za automatsko ažuriranje - ne isključujte je.

Ne koristite Firewall
 "Da li je potrebno koristiti i anti-malware i firewall?" Možete se pitati ali odgovor je "DA!" Anti-malware i firewall nisu iste stvari.Oni ispunjavaju dva različita cilja zaštite.
Firewall je zaštitna barijera opšte namene.Medjutim,barijera može imati povremene rupe kroz koju mogu da se provuku uljezi a tad na scenu stupa vaš anti-malware ili anti-virus program koji će ih ako je redovno ažuriran spremno dočekati.

Otvaranje E-mail-a od nepoznatog pošiljaoca
Posle toliko godina od uvodjenja blogova,instant messaging-a,društvenih umrežavanja...email je i dalje jedan od najpopularnijih načina za komuniciranje preko interneta.To je takodje i jedan od najčešćih načina za prevaru, i kradju podataka nepažljivih korisnika.

Nekoliko saveta :
 - nikad ne koristite istu lozinku za poštu,facebook nalog ili neki drugi program koji služi za komuniciranje
 - nikad nemojte davati lozinku ili nalog na korišćenje drugoj osobi,prijatelju,rodjaku...
 - nikad ne otvarajte poštu od nepoznatog pošiljaoca, pogotovo ako u sebi sadrži attachment ( dodatak )
 - periodično menjajte svoje lozinke
 - redovno ažurirajte svoje programe za zaštitu