NTLDR is missing

NTLDR is missing

 


 Poruke koje dobijate na ekranu kad kad upalite računar:

NTLDR is Missing
Press any key to restart
Boot: Couldn't find NTLDR Boot
Please insert another disk
Press Ctrl Alt Del to Restart
 
Uzroci:
-Računar se podiže sa ne-butabilnog izvora
-Hard disk nije pravilno podešen u BIOS-u
-NTLDR ili NTDETECT fajlovi su oštećeni                                                                                     
-Netačna konfiguracija u datoteci Boot.ini
-Dodavan je novi hard disk koji nije pravilno konfigurisan ( ponekad računar vidi i USB kao novi hard disk )
-Oštećen boot sektor ili Master Boot Record.                                                                               
-Ozbiljno oštećen instalirani Windows .
-Pogrešno namešten IDE ili SATA hard disk kabl ili pogrešno džamperisan hard disk
-BIOS ne uspeva da omogući USB tastaturu

Rešenja:
 -Ako imate bilo koji čitač kartica ili USB memoriju proverite da nisu povezani sa računarom
-Ubacite butabilni Windows XP u CD od računara
-Kada budete upitani da pritisnete bilo koji taster za pokretanje sa CD-a protisnite bilo koji taster
-Kada Windows izbaci svoj set-up meni pritisnite taster ,,R,, za popravku operativnog sistema
-Prijavite se na Windows instalaciju pritiskom na taster ,,1,, i pritiskom taster ENTER
-Onda će te biti upitani za vašu administratorsku lozinku,unesite lozinku
-Kopirajte datoteke na ispod dva korena direktorijuma primarnog hard diska
-U primeru ispod kopirati ove fajlove sa CD-ROM-a,koja je u ovom slučaju ,,e,,
Ovo slovo može biti drugačije na vašem računaru ( u zavisnosti koliko imate particija ili CD/DVD uredjaja ).

copy e:\i386\ntldr c:\ i copy e:\i386\ntdetect.com c:\ - u zavisnosti koju Vam grešku prijavljuje

-Kada su obe ove datoteke uspešno kopirane,uklonite CD iz računara i ponovo pokrenite računar ( restart )

 Ako možete da udjete u safe-mod ( pritiskom na taster f8 i odabirom na safe-mod prilikom podizanja sistema) možete pokušati i ovo:

1.Kliknite na Start pa Run
2.U prazno polje opcije Run upišite msconfig i pritisnite taster Enter
3.Kliknite na Boot.ini karticu
4.Probajte klikom na "Check All Boot Paths"dugme na Boot.ini kartici da rešite nastale probleme prilikom podizanja sistema