Lozinka i Windows 7

Poništavaje lozinke u Windows 7

 

Svaku administratorsku lozinku u win7 možete poništiti ili izmeniti uz pomoć takozvanog reset diska.

Reset disk
Reset disk je uslužni program koji omogućava svakom korisniku računara koji je zaštićen administratorskom lozinkom da istu resetuje uz pomoć nekog medijuma kao što su : fleš disk ( usb flash),flopi diska ( floppy disk ) ili cd-a.Svako ko bude posedovao ili imao pristup ovom reset disku imaće mogućnost da istu promeni, zato čuvajte reset disk na sigurnom mestu.Pored reset diska ne postoji drugi način za povratak zaboravljene ili izgubljene lozinke osim nove instalacije sistema.
 
Kreiranje diska za poništavanje lozinke u win7
Pristupite korisničkom nalogu na kontrolnoj tabli ( Control panel ),prvo proverite da li ste ubacili medij od koga želite da napravite reset disk,zatim sa leve strane izaberite opciju Create a password reset disk i sledeće ( next ) i pratite uputstva da bi ste dovršili proces.

Kako koristiti reset disk za poništavanje lozinke u win7
Kada vam računar prijavi da ste uneli pogrešnu lozinku videće te opciju resetovanje lozinke,(proverite da li vam je reset disk ubačen). Sledite uputstva da biste poništili lozinku i prijavite se sa novom lozinkom.