Kako snimiti šta neko radi na kompjuteru

Kako snimiti šta neko radi na kompjuteru i time videti da li je greška u računaru ili korisniku

 

Svi smo bili u situacijama kada se nešto dešava na računaru a mi ne znamo da li smo mi nešto pogrešili ili je sistem počeo da baguje,da li je rezultat greške u računaru,sistemu ili korisniku.Ne zaboravite da će sve ostati zapisano što se pojavljuje na ekranu,šifre,računi... Zato obratite pažnju i snimajte samo rad koji dovodi do problema.
Run komanda ili Win + R
- Klik Start
- Kliknite na Run komandu ili na tastaturi Win + R da otvorite Run komandu.
- Kucajte PSR i pritisnite enter Snimanje rada na računaru

- Kliknite na Start Record.
- Snimanje započinje.Znate da ide jer naslov treperi ,,Problem Steps Recorder -. Recording now,,
- Kada završite sa snimanjem jednostavno pritisnite Stop Record
- Dobiće te ,,Save As dialog box,,
- Imenujte fajl i sačuvajte.

Dovoljno je otvoriti snimljeni fajl u nekom od Internet pregledača ( IE,Mozilla... ) i pregledati ga. Ova alatka može se koristiti i za snimanje neke od lekcija za rad na računaru...