Rešavanje problema na daljinu

Online pomoć i rešavanje problema

 

Svim našim klijentima dajemo i besplatnu online podršku i popravku kompjutera.Program se zove Team Viewer i besplatno se skida sa interneta, za sve one koji ga nemaju u računaru. On se pokreće bez instalacije.
Ako vidite neki sitan problem, pozovite naš servis računara i recite nam opis problema. Ako serviser proceni da je kvar rešiv preko online podrške, reći će vam da uključite program za daljinsku podršku i da pročitate user id i pass. Posle toga ne dirajte ništa na računaru i  prepustite sav posao serviseru.
TeamViewer – download